Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wetgeving en normen

Europese richtlijn 2002/44/EG en Nederlandse wetgeving

Per 25 juni 2002 is de Europese Richtlijn 2002/44/EG van kracht. Deze richtlijn geeft minimumvoorschriften voor de bescherming van de gezondheid wat betreft de blootstelling aan hand-armtrillingen en lichaamstrillingen. In Nederland heeft dit per 5 juli 2005 geresulteerd in een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 6, afdeling 3a Arbobesluit).

De wijziging definieert actie- en grenswaarden voor dagelijkse blootstelling aan lichaamstrillingen en hand-armtrillingen: zie Tabel Actiewaarde en grenswaarde voor blootstelling aan trillingen. Als een werknemer op enige werkdag de actiewaarde overschrijdt moeten maatregelen genomen worden om de blootstelling aan trillingen te verminderen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren