Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Resumé

De arbeidshygiënist heeft de keuze uit een hele reeks van modellen en tools om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te schatten en om beheersmaatregelen te selecteren. De REACH regelgeving en de bijbehorende richtlijnen die het afgelopen decennium zijn opgesteld hebben met name de ontwikkeling van modellen voor blootstellingsschattingen een sterke impuls gegeven. Dit heeft geresulteerd in updates van het ECETOC-TRA worker-model (zie ECETOC-TRA worker model), Stoffenmanager (zie Stoffenmanager) en de Advanced Reach Tool (zie Advanced Reach Tool). Opvallend is de grote bijdrage van Nederlandse organisaties en onderzoekers aan deze ontwikkeling.

De betrouwbaarheid van een aantal van deze nieuwe modellen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren