Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beperkingen van beoordelingen

De beoordeling van de toxiciteit wordt in veel gevallen gedaan met onvolledige gegevens. De GHS-indeling is vooral gebaseerd op acute effecten; de eventuele effecten die op langere termijn zich kunnen voordoen blijven goeddeels buiten beschouwing (zie ook Acute toxiciteit).

Als we gebruik maken van grenswaarden om stoffen in een klasse te plaatsen, moeten we bedenken dat het gezondheidseffect waarop de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren