Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wetgeving en normen

Wettelijke eisen

Wettelijke eisen ten aanzien van het binnenklimaat op de werkplek zijn vastgelegd in de arboregelgeving en het Bouwbesluit.

Arboregelgeving

Artikel 6.1 Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en artikel 6.2 Arbobesluit geven globale bepalingen die beschrijven waar niet-industriële werkplekken qua binnenklimaat aan dienen te voldoen. Dit is vervolgens per branche uitgewerkt in de arbocatalogus. De relevante passages uit het Arbobesluit zijn hieronder weergegeven.

Artikel 6.1 Arbobesluit Temperatuur

In artikel 6.1 Arbobesluit is de volgende minimumeis gesteld ten aanzien van het thermisch binnenklimaat op de werkplek:

    ‘Rekening houdend met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden verricht

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren