Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gebruik van nanomaterialen

Levenscyclus van nanomaterialen

Werknemers kunnen in de opeenvolgende fasen van de levenscyclus van de nanomaterialen worden blootgesteld aan bij de procesvoering vrijkomend nanomateriaal (zie ook Risico’s bij blootstelling aan nanodeeltjes). De aard en mate van blootstelling hangt af van de wijze waarop de nanomaterialen worden verwerkt in de verschillende fasen van de levenscyclus. Blootstelling kan plaatsvinden aan de zuivere nanomaterialen, (zoals deze in het product werden toegevoegd), maar veelal zal de blootstelling mengsels van nanodeeltjes betreffen bestaande uit het oorspronkelijke nanomateriaal, nieuw gevormde nanomaterialen en agglomeraten en aggregaten.

Er kunnen grofweg vijf fasen in de levenscyclus worden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren