Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeoordeling

In de multidisciplinaire Richtlijn “Vermindering van blootstelling aan lichaamstrillingen om rugklachten te voorkómen” wordt aan de hand van een stroomschema (zie figuur IV-D 300 Figuur 135 Stroomschema Richtlijn Vermindering van blootstelling aan lichaamstrillingen om rugklachten te voorkomen) geïllustreerd welke stappen doorlopen moeten worden om een werksituatie op mogelijke trillingsblootstelling te beoordelen. En hoewel de Richtlijn zich specifiek richt op lichaamstrillingen kan het schema ook uitstekend gehanteerd worden voor de beoordeling van hand-arm trillingen. Het stroomschema begint met het beoordelen of er sprake is van blootstelling aan lichaamstrillingen gedurende meer dan één uur per werkdag, of aan schokken. Indien één of

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren