Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemene benadering stralingshygiëne

Stralingshygiëne heeft als doel het minimaliseren van kansgebonden effecten en het voorkomen van niet-kansgebonden effecten. In dit onderdeel worden de instrumenten voor het in praktijk brengen van stralingshygiëne aangegeven

Principes van stralingshygiëne

Internationaal, en dus ook binnen de Europese Gemeenschap, worden voor het omgaan met ioniserende straling een drietal uitgangspunten gehanteerd:

    De rechtvaardiging. Toepassing van ioniserende straling is pas dan toegestaan, als een nuttig doel wordt gediend dat belangrijker wordt geacht dan de er mee samenhangende nadelen. Bij de rechtvaardiging worden ook altijd alternatieven overwogen, die geen gebruik maken van ioniserende straling. Het ALARA-principe, afgeleid van de woorden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren