Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wet- en regelgeving en normen

In de wetgeving wordt de aanduiding biologische agentia gehanteerd. Biologische agentia worden daarbij onderverdeeld in levende organismen en dode stoffen of structuren afkomstig van levende organismen. Het Arbobesluit hanteert de volgende definities op het gebied van biologische agentia:

    biologische agentia: ‘al dan niet genetisch gemodificeerde micro-organismen, celculturen en menselijke endoparasieten die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken’; De laatste toevoeging over het kunnen veroorzaken van een infectie, allergie of toxiciteit wordt in het Arbobesluit gebruikt om de scope in te perken tot de voor de mens risicovolle biologische agentia. celcultuur: ‘een kunstmatige kweek van cellen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren