Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeheersing

Het werken met micro-organismen brengt verschillende risico’s met zich mee. Sommige daarvan betreffen de werknemers die ermee omgaan en hun collega’s. Andere hebben betrekking op ‘het milieu’, de buitenwereld. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, zal één van beide risico’s kunnen overheersen. Zo is bij het werken met plantenvirussen vooral het milieurisico van belang.

Bij de risicobeheersing wordt gewerkt conform de arbeidshygiënische strategie.

    Allereerst het elimineren of aanpassen van de risicobron. Bij voorkeur schadelijke biologische agentia vervangen door biologische agentia die niet of minder gevaarlijk zijn voor de veiligheid of gezondheid van de werknemers en voor het milieu.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren