Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeheersing

Strategie

De maatregelen die moeten worden genomen om het geluid te verminderen als de gemiddelde dagelijkse blootstelling hoger is dan 85 dB(A), kunnen worden onderscheiden in technische maatregelen, organisatorische maatregelen, of een combinatie daarvan. De maatregelen die genomen worden moeten er bij voorkeur op zijn gericht het geluid aan de bron bestrijden. Is dat niet mogelijk, of is het effect onvoldoende, dan moet de geluidsoverdracht van de bron naar de arbeidsplaats zo veel mogelijk worden verminderd. Als ook dit niet kan, of als de genomen maatregelen onvoldoende effect hebben, moet het aantal werknemers dat aan het geluid wordt blootgesteld

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren