Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Biologische monitoring of metingen in de werkatmosfeer?

Bij het ontwerp van onderstaande beslisboom is als uitgangspunt gebruikt dat de inzet van biologische monitoring, in principe, de voorkeur heeft. Een beslissing over de inzet van deze wijze van meten kan worden genomen op basis van de aard van de toxiciteit van de stof (zie ook Opnameroutes), de halfwaardetijd, de mate van verstorende factoren en de beschikbaarheid van een betrouwbare analysemethode.

Figuur Beslissingsschema voor de inzet van biologische monitoring

afbeelding

Toelichting op beslismodel

Als

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren