Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ergonomische aanpak - systematisch

Zoals gezegd: Werksituaties kunnen complex in elkaar zitten. Dan is een systematische aanpak aan te bevelen om snel een goed inzicht in de situatie en de taken van mensen te kunnen krijgen.

In principe sluit de ergonomie binnen een project aan bij de gangbare systematiek van technisch ontwerpers. Daarom haakt ergonomie vaak aan op eisen aan het ontwerp van machines zoals is beschreven in de NEN-EN 16710.

Vanuit de ergonomie kan elke fase worden ingevuld en aangevuld met menskundige aspecten:

    voorbereiding: oriëntatie en probleemdefinitie, uitgangspunten, structureren inbreng; analyse: gegevens en ervaringen verzamelen van bestaande en/of nieuwe situatie; ontwerp:

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren