Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wetgeving

Het zeker stellen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers is geregeld in de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. De arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving kent echter geen regels specifiek voor het werken met ioniserende straling. De bescherming van de werknemer tegen de risico’s van ioniserende straling wordt geregeld in een andere wet: de Kernenergiewet (Kew). In tegenstelling tot de Arbowet kent de Kew een systeem van vergunningen. In deze vergunningen worden op maat gesneden voorschriften vastgelegd die specifiek gelden voor de betreffende vergunninghouder.

Net als de Arbowet is de Kernenergiewet een raamwet: de wet zelf geeft globale regels die

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren