Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeheersing

Reduceren van blootstelling (primaire preventie)

Idealiter moet blootstelling aan allergenen zo laag zijn dat er geen nieuwe gevallen van sensibilisatie (en allergie) meer kunnen optreden. Voor veel allergenen zal er echter geen drempelwaarde zijn en zal een zeker risico altijd aanwezig blijven. Bij het afleiden van grenswaarden voor allergenen wordt dit opgelost door referentiewaarden te bepalen op basis van risico getallen.

In het huidige grenswaardenstelsel in Nederland mag in plaats van een grenswaarde, ook een goede praktijk worden geïmplementeerd. Een goede praktijk beschrijft hoe en onder welke condities werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zodat de blootstelling aan stoffen beneden de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren