Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobepaling

Risicoanalyse

Elke ondernemer die apparatuur in bedrijf heeft waardoor werknemers kunnen worden blootgesteld aan niet-ioniserende straling, moet de risico’s ervan beoordelen (zie Blootstellingsniveaus in de praktijk). Dat is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) biedt het gereedschap daarvoor. De aan NIS (zie Biologische effecten van NIS elektromagnetische velden voor (frequenties van 0 Hz tot 300 GHz)) verbonden risico’s zijn echter zo specifiek, dat een bijzondere aanpak nodig is.

Methodiek

De risicobepaling kan in verschillende opeenvolgende stappen worden uitgevoerd.

De eerste stap is inventariserend. De vragen hier zijn welke bronnen van NIS in het bedrijf worden toegepast en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren