Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wet- en regelgeving en normen

Het voorkomen van schadelijke effecten door blootstelling aan microbiële toxinen valt onder de zorgplicht van de werkgever, zoals die ook voor andere beroepsrisico’s geldt. Uitgangspunt voor wet- en regelgeving voor microbiële toxinen vormt het chemische stoffenbeleid. In principe moeten voor deze toxinen dus gezondheidskundige grenswaarden worden afgeleid en moet de blootstelling op de werkplek getoetst worden aan deze grenswaarden. Voor endotoxinen is er op nationaal niveau getracht om te komen tot verdere beleidsvorming.

In arbocatalogi van een aantal branches wordt uitvoerig ingegaan op de risico’s door blootstelling aan endotoxinen en de maatregelen die daartegen kunnen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren