Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie geluidhinder in kantoren

Zoals eerder vermeld speelt geluidhinder een belangrijke rol, vooral door de nieuwe kantoorvormen en werkwijze is extra aandacht voor geluidhinder in kantoren nodig. Om inzicht te krijgen in het soort klachten en het voorkomen ervan is een gestructureerde aanpak nodig. Een goede inventarisatie en een juiste beoordeling moeten leiden tot het succesvol bestrijden van het probleem.

Een gebouwbeheerder of een preventiemedewerker hoort klachten over geluidhinder meestal als eerste. Klachten uiten zich vaak in oplossingen, zoals er moeten dubbele ramen komen,. Klachten moeten altijd serieus genomen worden, maar niet altijd letterlijk.

Voor

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren