Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding

Dit onderdeel geeft informatie over de stralingshygiëne rond het beroepshalve omgaan met bronnen van ioniserende straling. Bronnen van ioniserende straling, zoals röntgentoestellen en radioactieve bronnen, worden doelbewust toegepast in uiteenlopende sectoren, zoals de gezondheidszorg en de procesindustrie. Daarnaast komen in sommige werksituaties verhoogde niveaus van natuurlijke achtergrondstraling voor. De aanwezigheid van ioniserende straling op de werkplek verdient speciale aandacht omdat, zonder de juiste maatregelen, blootstelling eraan ongemerkt kan plaatsvinden en op termijn gezondheidsschade kan veroorzaken (zie Gezondheidseffecten).

De arbowetgeving regelt de beheersing van beroepsmatige risico’s. Ioniserende straling wordt in het Arbobesluit echter niet geregeld. Daarvoor geldt namelijk de Kernenergiewet.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren