Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beheersen van trillingsblootstelling in de praktijk

Aanpak bij de bron: eliminatie

De strategie van eliminatie houdt in dat alternatieven worden gezocht zodat het trillingsbelastende werk niet meer voorkomt. Omdat een gehanteerde werkmethode vaak in een productieproces is ingebouwd, gaat in de praktijk het vinden van alternatieven voor het trillingsbelastend werk moeizaam als niet het gehele productieproces wordt betrokken. Ontwerpers passen hiertoe een analytische methode toe, met als onderdelen ‘productiefunctie’, ‘productieprincipe’ en ‘uitvoeringsvorm’. De productiefunctie geeft aan wat het productieproces beoogt. Onder de productieprincipes worden de mogelijke proces-, aandrijf-, bedien-, lay-out- en organisatieprincipes beschreven. Met andere woorden, hoe de functie vervuld

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren