Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding

Toxinen van microbiële oorsprong zijn giftige stoffen afkomstig van micro-organismen die tot gezondheidseffecten bij de mens kunnen leiden na blootstelling. Toxinen van microbiële oorsprong worden veelal uitgesloten van de definitie van biologische agentia zoals die in de regelgeving wordt toegepast (zie voor de definitie Micro-organismen). Hier kan mogelijk verwarring ontstaan omdat in de wetenschappelijke literatuur toxinen en ook allergenen (zie hoofdstuk Allergenen) afkomstig van planten en dieren wel degelijk onder de biologische agentia worden verstaan. Ook wordt in de literatuur vaak de term ‘organisch stof’ of in het Engels ‘organic dust’ gebruikt en hiermee wordt meestal verwezen naar stof

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren