Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beheersmaatregelen

Bij het voorkómen of beperken van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is het nemen van maatregelen direct aan de bron in de eerste plaats voorgeschreven. De eerste stap die daarbij moet worden overwogen is:

  • Eliminatie van de stof of het product dat de stof bevat.

Wanneer volledige eliminatie niet mogelijk is, kunnen nog verschillende andere bronmaatregelen worden overwogen:

  • Werken in gesloten systeem.

  • Vervanging van de stof/het product.

  • Aanpassing van de stof/het product.

  • Aanpassing van het proces.

De Handleiding veilig werken met nanomaterialen en -producten (zie Handreiking veilig werken met nanomaterialen) geeft een gedetailleerde lijst met maatregelen om de blootstelling aan nanodeeltjes te

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren