Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Modellen voor het schatten van huidblootstelling

Expert Systeem EASE 2.0 – huidmodule

De huidmodule van het Expert Systeem EASE schat de besmetting op handen en onderarmen, uitgedrukt als mg/cm2 per dag. Het model is slechts beperkt onderbouwd met meetgegevens. Bovendien zijn deze voornamelijk afkomstig uit onderzoek naar blootstelling aan pesticiden. Het model houdt geen rekening met processen die de huidbesmetting kunnen beperken, zoals bijvoorbeeld verdamping.

Uit vergelijkingen met daadwerkelijke meetgegevens blijkt dat EASE de huidbesmetting op handen en onderarmen sterk overschat (ongeveer een factor 50!). Bovendien is uit metingen gebleken dat, afhankelijk van de taak, naast de handen en onderarmen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren