Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Arbeid en Gezondheid

 • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
 • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeheersing en hittebelasting

De risicobeheersing bij hittebelasting dient erop gericht te zijn dat de warmte- uitwisseling tussen de werkende mens en zijn omgeving dusdanig is dat de warmtebalans zo min mogelijk wordt verstoord (warmteafgifte dient gelijk te zijn aan de warmteproductie). De maatregelen dienen dus gericht te zijn op verminderen van opwarming van de mens en optimalisatie van warmteafgifte.

Brongerichte en technische maatregelen

In Risico-inventarisatie en evaluatie in het onderdeel Binnenklimaat zijn de verschillende parameters genoemd die van invloed zijn op de hittebelasting. Elk van deze parameters biedt aanknopingspunten voor brongerichte en technische maatregelen om de hittebelasting te verminderen:

Luchttemperatuur

  Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

  Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

  Inloggen

  Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

  Nu inloggen

  Activeren

  Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

  Boektitel activeren