Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Hiërarchie van wetten

Onder wetgeving in formele zin verstaan we doorgaans een besluit dat afkomstig is van de regering en de volksvertegenwoordiging tezamen, volgens een grondwettelijk voorgeschreven procedure. Zo zijn vele wetten tot stand gekomen. We noemen hier bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht, maar ook de Provinciewet, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet op de ondernemingsraden etc. Algemeen verbindende en naar buiten werkende voorschriften kunnen ook afkomstig zijn echter van de regering alleen (bijvoorbeeld als algemene maatregel van bestuur, zoals het Arbeidsomstandighedenbesluit) of zelfs van individuele regeringsleden (de zogenaamde

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren