Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Arbeidsomstandighedenbeleid (hoofdstuk 2)

Verplichtingen werkgever (artikel 3 t/m 10)

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Hij moet daarvoor een beleid voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij rekening moet houden met de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening. Werkgevers moeten dus bij de invulling van het beleid rekening houden met wat door vakdeskundigen in brede kring wordt aanvaard als toepasbaar in de praktijk. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘best practical means’. Het gaat dan om technieken waarmee, rekening houdend met

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren