Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Afstemming tussen overheidsinstanties

Omdat meerdere partijen onderzoek doen bij incidenten worden afspraken gemaakt en activiteiten op elkaar afgestemd. Door deze verschillende partijen wordt samengewerkt om te voorkomen dat zij elkaars onderzoeksactiviteiten hinderen. Er wordt altijd naar gestreefd om betrokkenen niet vaker dan één keer te horen. Toch kan het voorkomen dat meerdere partijen betrokkenen willen spreken.

De Onderzoeksraad hoort betrokkenen niet gezamenlijk met andere partijen. Dit komt doordat onderzoek naar de schuldvraag nadrukkelijk wordt gescheiden van onderzoek naar de oorzaken van het incident. Het is erg belangrijk dat betrokkenen zich vrij kunnen uitspreken tegenover de Onderzoeksraad voor Veiligheid zonder dat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren