Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Onderhoud van brandbestrijdingsmiddelen

Brandbestrijdingsmiddelen moeten periodiek onderhouden worden in overeenstemming met wettelijke eisen en NEN normen. Onderhoud valt in het algemeen uiteen in twee delen:

  • periodieke visuele controle door de gebruiker;

  • periodiek onderhoud door een (externe) deskundige.

De kwaliteit van het periodiek onderhoud wordt gewaarborgd door diverse erkenningsregelingen. Zo moet het onderhoud van draagbare en verrijdbare blustoestellen en brandslanghaspels worden uitgevoerd door een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren