Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Juridische aansprakelijkheid

Kan de bedrijfshulpverlener bij de uitoefening van zijn taken aansprakelijk gesteld worden als er iets niet goed gaat? Aan het onderwerp aansprakelijkheid en bedrijfshulpverlening zitten twee kanten. We kennen de strafrechtelijke en de civielrechtelijke aansprakelijkheid. Het strafrecht richt zich op de vraag aan wie de schade kan worden verweten en of hij daarvoor gestraft moet worden. Het is dan de overheid (het Openbaar Ministerie) die tot vervolging overgaat. Bij het civielrecht gaat het erom wie moet opdraaien voor schade, toegebracht aan een derde. Daarbij eist doorgaans een persoon (een werknemer) een schadevergoeding van een ander, bijvoorbeeld de werkgever.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren