Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De ontwikkeling van de Wet Veiligheidsregio’s

Een kleine tien jaar geleden is afgesproken dat de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moesten komen en dat er professioneel georganiseerde veiligheidsregio’s zouden moeten zijn. Deze kwaliteitsverbetering was beoogd met de Wet veiligheidsregio’s (2010). In deze wet zijn de vroegere Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo) geïntegreerd. Nadere kwaliteitseisen zijn geformuleerd in aparte besluiten: het Besluit Veiligheidsregio’s en het Besluit personeel veiligheidsregio’s. Het centraal vastleggen van deze kwaliteitseisen zou een positief effect hebben op regionale verschillen die veel bedrijven – zeker

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren