Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijzondere verplichtingen (hoofdstuk 4, artikel 16 t/m 23)

Hieronder zijn nadere regels opgenomen met betrekking tot arbeidsomstandigheden, uitzonderingen en uitbreiding van toepassingsgebied. Artikel 16 geeft de mogelijkheid om door middel van een algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen. Het betreft hier een groot aantal terreinen, zoals de organisatie van de arbeid, arbozorg, werken met gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, fysische factoren enzovoort. Dit artikel vormt daarom de grondslag voor het Arbeidsomstandighedenbesluit. De forse opsomming van deelgebieden in dit artikel verwijst in feite naar de bepalingen die op Europees niveau zijn uitgevaardigd in de vorm van Europese Richtlijnen.

Voor twee

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren