Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Arbocatalogus

De Arbowet die sinds 2007 van kracht is heeft als uitgangspunt dat de overheid zich met de wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden beperkt tot het vaststellen van doelen. Die doelvoorschriften bevatten zo veel mogelijk ook gezondheids- of veiligheidskundige (grens)waarden. Werkgevers en werknemers moeten zelf dan de doelvoorschriften invullen. Dat doen ze door een arbocatalogus op te stellen. Daarin worden de afspraken vastgelegd die werkgevers en werknemers hebben gemaakt over arbeidsomstandigheden in een bepaalde branche of sector. Maar ook kunnen keuzes worden gegeven door middel van handleidingen, ontwerprichtlijnen en allerlei praktische zaken. Daarmee ontstaat een soort van oplossingenboek dat door

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren