Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Brandveiligheidsfilosofie

In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op de interventie-, omgevings-, brand-, gebouw- en menskenmerken. Hierna worden de uitgangspunten beschreven waarop de functionele- en prestatie-eisen van het Bouwbesluit gebaseerd zijn. Ze geven inzicht in de filosofie achter de regelgeving, zodat met een aantal vuistregels kan worden nagegaan of het bouwwerk nog veilig is of dat er (aanvullende) voorzieningen moeten worden getroffen.

Kenmerken brandveiligheid

Bij brandpreventie wordt uitgegaan van een aantal kenmerken om de brandveiligheid te beoordelen. Het gaat dan om de volgende kenmerken:

    De kenmerken van een brand (de brandfysica, het gaat hierbij over de brandontwikkeling en effecten van brand

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren