Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Brand en explosies

Brand

Brand, verbranding, is een chemische reactie van zuurstof met een brandbare stof. Die reactie vindt plaats in een bepaalde zone, het reactiefront. Bij de verbrandingsreactie komt energie vrij in de vorm van warmte (infrarode straling) en zichtbaar licht (gloed en vlammen).

Niet elke verbrandingsreactie verloopt op dezelfde manier. De snelheid waarmee de reactie plaatsvindt hangt af van de vorm en het oppervlak van de brandbare stof.

Bij vaste stoffen liggen de moleculen van de brandbare stof vast in het oppervlak. Hierdoor reageert de stof slechts moeizaam met de zuurstof in de omringende lucht. Vaste stof branden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren