Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wetgeving in Nederland in het kort

Samenvattend kan worden gesteld dat de werkgever verplicht is de gebouwen waarin en de gereedschappen waarmee werk wordt verricht door werknemers, goed te onderhouden. Hij moet maatregelen treffen die nodig zijn om zijn eigen werknemers, maar ook die van anderen, tegen gevaar te beschermen. De werknemers moeten bovendien duidelijke aanwijzingen krijgen over het gebruik van machines, gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De machines en gereedschappen moeten, wanneer ze gevaarlijk kunnen zijn, voldoende zijn afgeschermd of beveiligd. De werkgever moet er ook

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren