Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Publiekrecht

Zoals uit figuur Vereenvoudigde voorstelling wetgeving in Nederland blijkt, behoort het strafrecht tot het publiekrecht: handhaving ervan geschiedt door de overheidsdienaren (politie, Inspectie SZW, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) en andere ambtenaren met opsporingsbevoegdheid. Vaak is dat ook het terrein dat het meest spectaculair is en daarmee de krant haalt. Ook de Arbeidsomstandighedenwet wordt tot het publiekrecht gerekend.

Staatsrecht, ook behorend tot het publiekrecht, is het geheel van regels volgens welke het gezag in een staat wordt uitgeoefend. Het spreekt veel minder tot de verbeelding, maar de burger krijgt daar wel mee te maken, bijvoorbeeld bij het verbouwen van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren