Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Opbouw

Een brandmeldinstallatie is een samenstelling van verschillende componenten (bouwstenen). Het toepassen van de verschillende bouwstenen is sterk afhankelijk van het risico en het gebruik. Hoe een brandmeldinstallatie is opgebouwd, wat de doelstelling is en wat de te verwachten prestaties zijn, is vastgelegd in een uitgangspuntendocument, Programma van Eisen (PvE) genoemd.

Hierna is schematisch de opbouw van een brandmeldinstallatie weergegeven. Achtereenvolgens zullen we ingaan op de volgende bouwstenen:

  • de brandmeldcentrale;

  • het brandweerpaneel;

  • de handbrandmelders;

  • de automatische melders;

  • de doormelding.

De brandmeldcentrale

Het hart van de brandmeldinstallatie is de brandmeldcentrale. Deze zorgt voor:

    Het ontvangen en registreren van de brandmeldingen. De signalen van de hand-

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren