Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wat moet er geleerd worden

Ongeacht het soort bedrijf en de risico’s van dat bedrijf zijn er een viertal hoofdtaken voor de BHV te definiëren:

  • ontruimen;

  • eerste hulp verlenen;

  • een beginnend incident bestrijden;

  • gidsen, informeren, begeleiden van de professionele hulpdiensten.

Een basisopleiding BHV zal dan ook deze vier hoofdtaken bevatten. Het is echter wel belangrijk de opleiding zoveel mogelijk op de eigen situatie en risico’s van het bedrijf af te (laten) stemmen. Hoewel bijvoorbeeld het basisprincipe van een ontruiming voor elke locatie gelijk is (de locatie moet binnen een van te voren afgesproken tijd leeg en ook gecontroleerd leeg zijn), kunnen het incident

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren