Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bedrijfsbrandweer

Het aanwijsproces bedrijfsbrandweer is een verantwoordelijkheid van het bestuur van de veiligheidsregio (artikel 31 Wet veiligheidsregio’s).

In het Besluit veiligheidsregio’s is het proces vastgelegd voor het beoordelen en aanwijzen van de inrichting welke in aanmerking komt voor een bedrijfsbrandweer.

Alle Hogedrempelinrichtingen (VR-plichtige bedrijven) dienen in hun Veiligheidsrapport een bedrijfsbrandweerrapport op te nemen. Lagedrempelinrichtingen (PBZO-bedrijven) kunnen door de veiligheidsregio op basis van hun aanwijsbeleid worden verzocht om een bedrijfsbrandweerrapport op te stellen.

Op basis van het bedrijfsbrandweerrapport en eventuele aanvullende informatie stelt de veiligheidsregio een ontwerp aanwijsbeschikking op voor de bedrijfsbrandweer. De ontwerp aanwijsbeschikking wordt ter advisering voorgelegd aan wettelijke

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren