Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gevaarlijke stoffen volgens CLP/EU-GHS

Volgens de CLP-regelgeving worden verschillende soorten gevaarlijke stoffen onderkend. Deze zijn weergegeven in figuur Tabel etikettering gevaarlijke stoffen.

Met ingang van 1 juni 2015 is de CLP de enige geldende wettekst voor de indeling van zowel stoffen als mengsels. Dat betekent dat alle verpakkingen die sindsdien op de markt komen, moeten voldoen aan de CLP. Oude verpakkingen die nog in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren