Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 30-01-2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Veiligheidsregio’s

Rampen en crises zijn complex en bij het voorkomen en bestrijden ervan moet door verschillende partijen goed worden samengewerkt. Om de bestuurlijke en operationele slagkracht te vergroten, is enkele jaren geleden besloten de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing regionaal bijeen te brengen. Om een duidelijk stelsel te maken met meer

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren