Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Definities en toepassingsgebied (hoofdstuk 1)

De wet vangt aan met het definiëren van een aantal begrippen in hoofdstuk 1 van de Arbeidsomstandighedenwet. Het gaat dan om de definitie van Onze Minister (in deze wet is dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en definities met betrekking tot de ondernemingsraad, de toezichthouder (doorgaans de ambtenaar van de Inspectie SZW, maar het kunnen ook ambtenaren van andere ministeries zijn), psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsplaats, arbeidsmiddel, arbeidsongeval en vrijwilliger.

Onder het begrip psychosociale arbeidsbelasting verstaat de wetgever de factoren die in de arbeidssituatie stress kunnen veroorzaken: direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren