Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Brandbestrijdingsinstallaties

Een brandbestrijdingsinstallatie is een installatie die een brand blust of zodanig beperkt dat ingrijpen van de brandweer mogelijk is binnen een vastgestelde interventietijd. Niet alle brandbestrijdingsinstallaties zijn in staat om elke brand volledig te blussen. Sprinklerinstallaties bijvoorbeeld worden ontworpen om een brand – en daarmee de schade – te beperken tot een zekere omvang, maar ingrijpen van de brandweer kan nodig zijn om restvuren te doven.

Toegepast worden:

  • blusgassen;

  • water (sprinkler);

  • water met toevoeging;

  • blusschuim;

  • bluspoeder.

Blusgassen

Een blusgas is een chemische, enkelvoudige of samengestelde stof die in staat is een brand te onderdrukken door:

    verlaging van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren