Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding op de jurisprudentie

Dit onderwerp is al ter sprake gekomen in het onderdeel jurisprudentie (Jurisprudentie). Voor de leesbaarheid van deze paragraaf wordt een deel hierna nogmaals weergegeven.

Jurisprudentie is een term aan het Latijn ontleend (jurisprudentia: rechtswetenschap) die in het Nederlands de specifieke betekenis van rechtspraak heeft verkregen. Maar ook wordt met dit begrip verstaan de opvatting en wetsinterpretatie zoals door de rechter is toegepast.

Rechters kunnen dus door middel van hun uitspraken recht vormen. Dat is merkwaardig, omdat in Nederland de scheiding van machten (de zogenaamde leer van de trias politica) geldt. Dit houdt onder meer in dat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren