Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Privaatrecht

Het grootste deel van het privaatrecht wordt gevormd door het vermogensrecht. Van oudsher wordt daarin een onderscheid gemaakt tussen goederenrecht en verbintenissenrecht. Het goederenrecht gaat over eigendom en verkrijging van goederen. Het verbintenissenrecht regelt de betrekkingen tussen twee partijen waarbij de één schuldeiser is aan wie de andere partij iets verschuldigd is. Het gaat dan meestal om overeenkomsten. Een overeenkomst is – simpel gezegd – een afspraak waaraan men zich moet houden. Er zijn veel soorten overeenkomsten, zoals koop, ruil, bruikleen, schenking, huur, pacht, opdracht, arbeidsovereenkomst etc. Ook regels over aansprakelijkheid uit onrechtmatig gedrag vallen hieronder. Zo kan de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren