Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Concreet

Risico’s, ook voor het milieu, zullen altijd aanwezig zijn. Deze komen voort uit ons menselijk handelen. Mensen reizen bijvoorbeeld iedere dag per auto, trein of fiets naar hun werk, waarbij zij het risico nemen op een ongeval.

Wel moeten risico’s zoveel als mogelijk worden voorkomen en beheerst. Om mogelijke milieurisico’s te voorkomen moeten ze wel bekend zijn. Het is daarom in eerste instantie belangrijk om een inventarisatie te maken van de milieuaspecten van het bedrijf en de milieueffecten die bij een calamiteit kunnen ontstaan. Daarvoor kan het onderstaande stappenplan worden doorlopen:

    Stel vast welke milieuthema’s relevant zijn binnen uw

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren