Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Jurisprudentie

Jurisprudentie is een Latijnse term (jurisprudentia: rechtswetenschap) die in het Nederlands de specifieke betekenis van rechtspraak heeft verkregen. Onder dit begrip verstaan we ook de opvatting en wetsinterpretatie door de rechter toegepast. Rechters kunnen dus door middel van hun uitspraken recht vormen, hoewel in Nederland de scheiding van machten geldt: de zogenaamde leer van de trias politica. Wetgevende, uitvoerende (besturende) en rechtelijke macht zijn volgens dit beginsel strikt gescheiden. Daarbij is in principe geen ruimte voor rechtsvorming door de rechter, omdat regels die in algemene zin voor burgers bindend zijn alleen van de wetgever afkomstig mogen zijn.

Maar een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren