Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Brandveilig gebruik

Algemene gebruiksvoorschriften, gebruiksvergunning en gebruiksmelding

Om een brandveilig bouwwerk te hebben en te houden moet, nadat het brandveilig is verbouwd of gebouwd, ook brandveilig (blijven) worden gebruikt. Om het brandveilig gebruik van gebouwen te regelen is in het Bouwbesluit 2012 in Afdeling 7.1 een aantal gebruiksvoorschriften ter voorkoming van een brandgevaarlijke situatie en ontwikkeling van brand opgenomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een verbod van open vuur, toe te passen versieringen, het gebruik van brandgevaarlijke stoffen en om het niet mogen belemmeren van vluchtwegen.

Deze gebruiksvoorschriften zijn zogenoemde algemene regels, dat wil zeggen regels die juridisch rechtstreekse werking

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren