Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inhoud bedrijfsnoodplan

Wat dient er minimaal aan informatie te staan in een bedrijfsnoodplan? Met nadruk ‘minimaal’, omdat de inhoud van het plan sterk afhankelijk is van het soort bedrijf of instelling en de gestelde doelen. Voor bedrijven met risico op zware ongevallen conform het Arbeidsomstandighedenbesluit en de BRZO-bedrijven zijn de minimale eisen voor het Intern Noodplan beschreven in respectievelijk bijlage II van de Arbeidsomstandighedenregeling en bijlage IV van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.

De hierna volgende opsomming beperkt zich tot een bedrijfsnoodplan met een zeer beperkte reikwijdte. Het betreft de noodsituaties brand en/of ongevallen.

Met het uitbreiden van het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren