Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Communicatie en middelen

Om een goede keuze te maken, dienen er verschillende vragen te worden beantwoord om de eisen waaraan het communicatiemiddel moet voldoen te kunnen bepalen. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan algemene organisatorische en technische aspecten die een rol spelen bij het opstellen van specificaties. Om het gehele communicatieproces goed te kunnen ondersteunen, zal het in de praktijk meestal gaan om een combinatie van verschillende communicatiemiddelen.

Communicatiemiddelen

De communicatiemiddelen waarover in dit hoofdstuk gesproken wordt, zijn telecommunicatietoepassingen, het communiceren over afstand. In dit hoofdstuk wordt niet ingegaan op informatiesystemen, zoals computernetwerken en internet en ook niet op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren