Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Gids Bedrijfshulpverlening

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 17-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Competenties

Om effectief te kunnen werken, hebben we vaardigheden of competenties nodig. Dit geldt in alle situaties, maar wordt nogal eens vergeten als het over noodsituaties gaat. Natuurlijk is het zo dat veel mensen over vaardigheden beschikken die ook bij het werken als hulpverlener goed van pas komen, maar zonder goede voorbereiding mensen als hulpverlener inzetten, is vragen om problemen. De voor het werk als hulpverlener benodigde vaardigheden zullen van tevoren ontwikkeld moeten worden om ze in een noodsituatie toe te kunnen passen. Een aantal elementen speelt daarbij een rol:

  • motorische vaardigheden;

  • procesvaardigheden;

  • conceptherkenning.

Motorische vaardigheden

Motorische vaardigheden spelen vooral een rol

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren